Wykształcenie

Uprawnienia

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
od 09.2018 r.członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
nr członkowski DS-1947
od 06.2015 r.Uprawnienia Budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Edukacja

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
2017 - 2018 r.BIM – Modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
studia podyplomowe
Politechnika Wrocławska
2004 - 2011 r.Architektura i Urbanistyka
magister inżynier architekt
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza we Wrocławiu
2000 - 2004 r.klasa o profilu architektonicznym
matura

Języki

angielskiśredniozaawansowany, B2
niemieckizaawansowany, C1
certyfikat Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe-Institut Wrocław
rosyjskipodstawowy, A2