Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe

Pracowania Projektowa Maciej Łamasz, Psary
od 01.2018 r. do dziśarchitekt - własna działalność
- opracowanie analiz nieruchomości pod kątem możliwości inwestycyjnych (tzw. chłonność terenu);
- opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych;
- adaptacje projektów powtarzalnych do warunków miejscowych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu inwestora (przygotowanie dokumentów do występowania o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych, ocena oddziaływania na środowisko itd., występowanie jako pełnomocnik inwestora);
- koordynacja międzybranżowa projektu;
- przygotowanie ofert na wielobranżowe prace projektowe;
- sprawowanie nadzoru autorskiego;
- kontakt z klientem
Autorska Pracowania Architektury HUBKA, Wrocław
od 06.2015 r. do dziśarchitekt
- opracowanie analiz nieruchomości pod kątem możliwości inwestycyjnych (tzw. chłonność terenu);
- opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych i wykonawczych;
- opracowanie projektów konkursowych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu inwestora (przygotowanie dokumentów do występowania o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, ocena oddziaływania na środowisko itd., występowanie jako pełnomocnik inwestora);
- koordynacja międzybranżowa projektu, zarządzenie zespołem projektowym;
- przygotowanie ofert na wielobranżowe prace projektowe;
- sprawowanie nadzoru autorskiego;
- kontakt z klientem
12.2013 r. - 05.2015 r.samodzielny asystent architekta
- współpraca przy opracowaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych i wykonawczych;
- współpraca przy opracowaniu projektów konkursowych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu inwestora (przygotowanie dokumentów do występowania o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, ocena oddziaływania na środowisko itd., występowanie jako pełnomocnik inwestora);
- kontakt z klientem
UltaCAD J.V. sp. z o.o., Wrocław
10.2011 r. - 11.2013 r.asystent architekta
- współpraca przy opracowaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych;
- współpraca przy opracowaniu projektów konkursowych;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu inwestora (przygotowanie dokumentów do występowania o pozwolenie na budowę, ocenę oddziaływania na środowisko itd.);
- kontakt z klientem
AHA Pracowania Projektowa, Wrocław
05.2011 r. - 09.2011 r.asystent architekta
- współpraca przy opracowaniu projektów koncepcyjnych i budowlanych;
- kontakt z klientem
JAMM Group, Wrocław
07.2008 r. - 09. 2011 r.architekt wnętrz
- opracowanie projektów koncepcyjnych i wykonawczych wnętrz;
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu inwestora (występowanie jako pełnomocnik przed organami administracji)
UltaCAD J.V. sp. z o.o., Wrocław
01.2009 r. - 04.2011 r.asystent architekta
- współpraca przy opracowaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
GK Pracownia Reklamowa, Wrocław
05.2005 r. - 12.2008 r.grafik
- projektowanie graficzne,
- reklama wizualna, systemy identyfikacji wizualnej firm;
- druk wielkoformatowy;
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją;
- obsługa klienta

Doświadczenie społeczne

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
od 2022 r.członek Dolnośląskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Rada Gminy Wisznia Mała
2014 - 2018 r.radny Rady Gminy Wisznia Mała VII kadencji (okręg Psary):
- członek Komisji ds. Budżetu, Finansów i Inwestycji (komisja stała Rady Gminy);
- członek Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego (komisja stała Rady Gminy)
Grupa Odnowy Wsi Psary
2011 - 2018 r.lider Grupy Odnowy Wsi Psary
działającej w ramach Programy Odnowy Wsi Dolnośląskiej prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
- zorganizowanie ankiety "Psary i psarzanie" - diagnoza potrzeb społecznych,
- opracowanie Strategii Rozwoju Wsi Psary (koordynacja prac),
- organizacja wydarzeń społecznych, m.in. wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, zajęć gitarowych i szachowych dla dzieci i młodzieży, klubu filmowego, imprez okolicznościowych;
Stowarzyszenie Mieszańców Gminy Wisznia Mała "Integracja"
od 2011 r.członek stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju i w interesie społeczności lokalnej:
- reprezentowanie strony społecznej w związku z budową trasy S5 Wrocław-Poznań (spotkania w Wojewodą, RDOŚ, posłami na Sejm RP, występowanie przed WSA w Warszawie),
- opracowanie stanowisk strony społecznej (uwagi do raportów o oddziaływaniu na środowisko, odwołanie od decyzji ZRID, redagowanie pism w postępowaniach administracyjnych),
- współorganizacja spotkań mieszkańców z radymi powiatowymi i wojewódzkimi, posłami na Sejm RP, regionalną dyrekcją GDDKiA;
- współorganizacja pikiet i protestów mieszkańców